Viesnīcas jaunbūve Rīgas centrā. Autori: Juris Bērziņš, Jānis Biķis, Ģirts Reimats, Normunds Zitmanis (“Palast architekts”AS) Projekts: 2017.g.