Privātmājas Rīgā rekonstrukcija.  Autori: Juris Bērziņš, Jānis Biķis, Maija Brice-Rugaine.

Projektēšana: 2015 g. Realizācia: 2016-2018 g.