Konkurss dzīvojamajai ēkai Rīgā. Autori: Juris Bērziņš, Jānis Biķis “Palast architekts” A/S Projekts: 2015 g.