Ēku kompleksa attīstības mets. Autori: Juris Bērziņš, Jānis Biķis “Palast architekts” A/S. Projekts: 2016 g.