Ēku kompleksa mets Rīgā. Autori: Normunds Zitmanis, Jānis Biķis “Palast architekts” A/S Projekts: 2017 g.