Dzīvojamās ēkas Babītē mets. Autori: Juris Bērziņš, Jānis Biķis “Palast architekts” A/S Projekts: 2014 g.